Anna Jamowska

Jeśli nie jesteś zdolny widzieć ponad to co widzialne, to nie jesteś w stanie zobaczyć niczego. Ru.th Bernard